CASA SOLO arquitectos

Reforma i ampliació Hospital Manuela Solís

Quart de Poblet – Mislata, Valencia, España

Localització

Quart de Poblet – Mislata, Valencia, España

Promotor

Consejería de Salud Universal y Salud Pública. Generalitat Valenciana

Estat

En construcció

Superfície

28.018m²

Autors

Bernat M. Gato Blanco
Roger Pernas Vallès
Albert Vitaller Santiró
Laia Isern Meix

Equip

Maria José Escuder
Toni Santamaria
Maria Teresa Crincoli
Pablo Salvadores
Laura Sen
Eva Roense

El nou Hospital Manuela Solís s’ubica a l’antic Hospital Militar a Quart de Poblet-Mislata. L’ampliació i la reforma del recinte allotjarà el nou hospital de crònics, llarga estada i salut mental.

L’edifici, construït el 1952, correspon a una tipologia típica d’hospital de pavellons, on cadascuna de les diferents unitats funcionals o serveis es disposava en un pavelló o edifici diferent, estan tots ells comunicats per una galeria.

La proposta respecta al màxim la configuració de l’edifici existent, així com la seva qualitat estètica a les façanes i altres elements, recuperant l’ús intern de les circulacions i edificacions del recinte. D’aquesta manera, el centre de gravetat de l’activitat assistencial ja no bascularà sobre les edificacions que actualment estan en funcionament, sinó sobretot el conjunt.

Un nou edifici logístic, amb un nou llenguatge que identifiqui clarament l’ampliació, estarà d’acord amb els nous nuclis de comunicació, donant unitat arquitectònica a la intervenció.

Un punt molt important de la proposta és la recuperació dels patis entre edificis per aprofitar-los, tant per part dels pacients, com dels visitants i el personal. El tractament i arribada de la llum natural als diversos serveis, i sobretot a aquells espais de relació entre els pacients i el personal sanitari que els atén és un element molt important en una tipologia d’edifici com aquest.