CASA SOLO arquitectos

Serveis

La nostra organització flexible ens permet dur a terme encàrrecs de tota mena, des de Plans Directors fins a la gestió integrada de projectes i construcció.

L´abast dels serveis pot ser tan ampli com ho exigeixin les necessitats del client, obtenint sempre un producte complet que pot comprendre des dels estudis inicials fins a la posada en marxa d´un nou edifici, o d´una fase de rehabilitació d´un edifici existent.

Treballem per a clients públics i privats
en projectes hospitalaris a tot el món

DISSENY DE PROJECTES

CASA SOLO té una àmplia trajectòria tant a obra nova com a la rehabilitació, reforma, modernització o ampliació del parc d’hospitals existents.

En el cas d’intervencions en centres en funcionament, a la complexitat funcional i tècnica, s’hi afegeix la necessitat de mantenir la infraestructura i les seves instal·lacions en ús durant l’execució de les obres.

PLANS DIRECTORS

Els Plans Directors són una eina fonamental per mantenir els centres hospitalaris existents al front del panorama sanitari actual i futur, a nivell d’innovació i excel·lència en l’assistència.

Per abordar els canvis, és imprescindible una visió i planificació àmplia que respongui a un escenari de futur en què es tinguin en compte tots els actors i factors de canvi.

DIRECCIÓ D’OBRA

La Direcció d’Obra és fonamental per assegurar que l’execució aconsegueixi assolir la màxima qualitat constructiva, dins dels terminis i els costos previstos en projecte.

CASA SOLO entén que la bona arquitectura no ha de ser més cara, només requereix més atenció i riquesa d’aportació d’idees per part de tots els agents que han d’intervenir en el procés de disseny i planificació.