CASA SOLO arquitectos

Age friendly hospitals

CASA SOLO
100% Disseny d'Entorns Sanitaris

CASA SOLO planifica i dissenya edificis innovadors, sostenibles, funcionals i confortables en l’àmbit de la salut seguint la trajectòria establerta per CASA Consultors i Arquitectes des del 1987.

CASA SOLO ha dissenyat i construït més de 3.000.000 de m2 d'arquitectura hospitalària