CASA SOLO arquitectos

Nou edifici satèl·lit Hospital Clínic

Granollers, Barcelona, España

Localització

Granollers, Barcelona, España

Promotor

Hospital Clínic de Barcelona

Estat

Contruït

Superfície

3.440 m²

Autors

Bernat M. Gato Blanco
Roger Pernas Vallès
Jordi Badia

Equip

Miriam Queralt Ara
Mario Ramírez Vázquez
Pablo Salvadores Fraga
Toni Santamaria Gomez

El nou edifici satèl·lit de l´Hospital Clínic de Barcelona oferirà atenció d´oncologia radioteràpica i diàlisi a la població del Vallès Oriental i Osona.

L’edifici s’ubica a l’Hospital General de Granollers, amb funcionament independent, des del carrer Bartomeu Brufalt.

La topografia del solar permet la diferenciació d’accessos a la zona de radioteràpia ubicada al nivell inferior, i al servei de diàlisi a la planta superior. Aprofitant la diferència de cota entre ambdues plantes, es crea una entreplanta d’instal·lacions que permet alliberar la coberta de l’edifici, d’una alçada inferior a les edificacions properes, minimitzat així el seu impacte visual.

La façana ceràmica corba és un dels trets més característics de l’edifici, esdevenint una pell exterior que es va plegant i donant forma a l’edifici, en clar homenatge a la tradició ceramista de Granollers. Aquesta pell exterior permet assegurar tant la il·luminació natural com la intimitat necessàries en la sala de tractament de diàlisi o a la zona d’espera de radioteràpia, alhora que resol la connexió amb l’edifici de consultes externes.

Conscients de la influència de l’entorn en el benestar físic i emocional de les persones, s’ha tingut especial cura en el disseny, procurant oferir un entorn acollidor amb l’elecció de materials càlids i amables com la ceràmica de la façana i la fusta a l’interior, i les vistes cap a patis interiors que inunden de llum els espais.

El projecte serà possible gràcies a CatSalut, la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, l’Ajuntament de Granollers, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona, la Diputació de Barcelona.

(Fotografies de Gregori Civera)