CASA SOLO arquitectos

Un hospital amigable amb la vellesa i la demència és un hospital amigable amb tothom.

Un dels grans reptes del segle XXI és donar la resposta adequada a les conseqüències de l’augment de la longevitat il‟envelliment de la població, entre elles l’increment de la dependència i de les malalties cròniques.

És indispensable contribuir a la prevenció des de l’arquitectura sanitària projectant entorns que promoguin la salut, facilitin la cura i el benestar de la gent gran i alhora siguin sostenibles i adaptables.

Amb aquesta perspectiva, l’equip de CASA SOLO ha anat adquirint, des del 2017, coneixements que li permeten entendre els processos d’envelliment i les seves derivades en relació amb el disseny i l’adaptació d’espais hospitalaris i sociosanitaris, i ha incorporat a la seva visió “l’amigabilitat amb la vellesa”. Hi ha col·laborat Paulina Ballbè, experta que continua sent el nostre referent en l’àmbit Age-Friendly. “l’amigabilitat amb la vellesa”. Hi ha col·laborat Paulina Ballbè, experta que continua sent el nostre referent en l’àmbit Age-Friendly.

CASA SOLO ha elaborat una guia pròpia per al disseny de espais de salut amigables amb la vellesa i la demència

Casa Solo Age Friendly infographic

L’Age & Dementia Friendly Design Guide és una eina que ens permet fer un salt qualitatiu en el disseny tant en nous projectes com en projectes d’adaptació i millora. Amb la vocació que el lloc prengui un rol actiu a generar benestar, aquest s’ha d’ajustar a les diferents necessitats en cada etapa de la nostra vida, contribuint a un envelliment actiu i saludable.

CASA SOLO treballa per aconseguir unes òptimes condicions espacials i ambientals per a la curació i la ràpida recuperació dels i les pacients, amb una aproximació holística de la cura de les persones usuàries.

D’altra banda, tenim molt presents les necessitats de l'”ageing in the workplace” en relació amb els entorns de treball dels professionals. Volem facilitar el vostre treball i benestar físic i mental, atenent les especificitats de cada departament i l’ergonomia de l’espai en relació amb les accions que es duen a terme, així com els beneficis de prendre aire i descansar.

DISENY CENTRAT EN LA PERSONA

Cada decisió presa ha d’estar basada en les necessitats, objectius, expectatives, motivacions i capacitats de les persones usuàries finals, ja siguin pacients, acompanyants o professionals, els quals han de participar en la presa de decisions.

DISENY UNIVERSAL

Es busca l’accessibilitat física i cognitiva universal aportant una mirada gerontològicament sensible, adequada a aquesta societat cada cop més longeva, on la senyalètica, l’equipament i el mobiliari formen part d’un conjunt coherent i integrat.

HUMANITZACIÓ DELS ESPAIS

Les condicions de l’entorn incideixen directament en el nostre benestar físic, però també emocional. La Guia inclou un conjunt de propostes per millorar la confortabilitat i intimitat del i la pacient, així com el benestar del personal.

Són moltes les millores que es poden assolir sense que necessàriament això impliqui un increment significatiu dels costos en la construcció i el manteniment

L’aplicació de la Guia manté el compromís amb la màxima funcionalitat i optimització de recursos, amb la mirada posada en els beneficis econòmics i qualitatius, tant a curt com a llarg termini. Els espais sanitaris amigables amb la vellesa i la demència contribueixen en gran mesura a assolir la sostenibilitat i l’excel·lència dels serveis de salut.