CASA SOLO arquitectos

Nou edifici judicial

Martorell, Barcelona, España

Localització

Martorell, Barcelona, España

Promotor

Infraestructures.cat – Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Estat

Projecte en redacció

Superfície

7.010 m2

Autors

Bernat M. Gato Blanco
Primitivo González Pérez
Ara González Cabrera

Equip

Noa González Cabrera
Roger Pernas Vallès
Mariel·la Agudo Gangolells
Jessica Nieves Vieira
Ana Lubiano Verdugo
Pablo Salvadores Fraga

El nou Edifici Judicial de Martorell es situa al costat de l’Estació Central de Martorell. Les reduïdes dimensions del solar fan que l’edifici assoleixi una certa esveltesa, esdevenint una fita a l’entorn més proper.

Es proposa un volum escultòric, una volumetria singular amb elements sortints a les façanes est i oest que actuen com a doble pell de protecció solar y configuren uns espais vegetals com a teló de fons de les oficines.

Des de la distància es perceben dos volums superposats i maclats, que corresponen a dos sectors d’incendi independents. El volum inferior allotja la part més pública de l’edifici, mentre que el volum superior està configurat com a paquet flexible d’oficines.

A l’accés del nou Jutjat es genera una plataforma vinculada visualment amb la sala de casaments i el vestíbul principal. Un espai de trobada i espera. La disposició de la nova plaça d’accés emfatitza la condició d’edifici públic, elevant lleugerament la cota de la planta baixa.

L’organització funcional de l’edifici es resol des de l’eficiència energètica i el confort. Les circulacions de públic es situen a la façana sud, en un atri que explota la seva verticalitat per tal de generar un espai atractiu i representatiu. Aquest espai esdevé un coixí tèrmic i acústic respecte a les vies del tren, protegit per una façana opaca amb diferents buits singulars.

El projecte aposta per l’eficiència energètica. A la façana sud un fons de panells solars reflexa el sol, produint alhora un terç de l’energia que necessita l’edifici. Els múltiples reflexes i matisos fan que l’edifici adquireixi una imatge immaterial i dinàmica acord amb la seva ubicació.