CASA SOLO arquitectos

Nou Hospital Esperit Sant

Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, España

Localització

Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, España

Promotor

Fundació Hospital Esperit Sant (FHES)

Estat

Constuït 2007

Superfície

38.681m2

Autors

Francesc Pernas Galí
Joaquim Solé Mir

Equip

Roger Pernas Vallès
Bernat M. Gato Blanco
Núria Soler
Maria José Escuder

El nou Hospital de l’Esperit Sant es caracteritza per la seva organització funcional, estructuració de les circulacions i separació de les activitats ambulatòries respecte de les internes. L’edifici va ser projectat fent un ús racional del solar disponible, cosa que permet mantenir l’activitat de l’hospital existent durant les obres d’execució del nou hospital.

El nou edifici disposa d’una capacitat per a 200 llits i 390 places d’aparcament. Per disminuir limpacte del volum sobre lentorn, aquest es fracciona en tres peces diferenciades que responen a les funcions bàsiques: serveis centrals i generals, hospitalització, i activitat ambulatòria.
L’àrea triangular que es crea entre els dos blocs és un espai públic cobert, amb diverses altures, on hi ha l’accés principal a l’hospital. Les circulacions es desdobleguen, separant-se la de públic en general de la de pacients interns i personal.
El nou edifici queda comunicat amb els pavellons històrics que conformen l´hospital antic mitjançant un túnel de connexió subterrani de diverses plantes d´alçada.