CASA SOLO arquitectos

Ampliació Hospital de Sierrallana

Cantabria, España

Localització

Cantabria, España

Promotor

Servicio Cántabro de Salud (SCS)

Estat

Construït 2020

Superfície

6.135 m2

Autors

Bernat M. Gato Blanco
Roger Pernas Vallès
MMiT Arquitectos

Equip

Maria José Escuder
Toni Santamaria Gomez

L’ampliació de l’Hospital de Sierrallana dota el centre d’un nou bloc de consultes externes a la part nord-est de la mateixa parcel·la de l’hospital.

Es tracta d’un nou volum que s’adequa parcialment a la línia arquitectònica existent, especialment pel que fa a la geometria i els acabats, però es mostra com un volum singular dotant de riquesa compositiva el conjunt.

El nou bloc consta de 4 nivells. La planta soterrani compta amb consultes a la meitat de la seva superfície i locals logístics a la resta. A la planta baixa se situa l’accés principal, les consultes i les sales d’exploració, juntament amb el servei de rehabilitació, a la part posterior. Els dos nivells superiors continuen tenint consultes i sales d’altres especialitats.

La gran aposta d’aquesta volumetria és reduir al màxim l’alçada del nou bloc, de tres plantes, per aconseguir una millor integració dins del conjunt existent.

La transició entre el nou bloc i l’hospital es configura mitjançant un pati interior amb espècies vegetals que permetran als pacients i al personal gaudir de vistes i il·luminació natural.