CASA SOLO arquitectos

Reformes Hospital Universitari Mutua de Terrassa

Terrassa, Barcelona, España

Localització

Terrassa, Barcelona, España

Promotor

Mutua de Terrassa M.P.S.A.P.F.

Estat

Construït

Superfície

27.315 m²

Autors

Bernat M. Gato Blanco
Roger Pernas Vallès

Equip

Patricia Lafuente Carrasco
Mario Ramírez
Jesús Subirana
Maria José Escuder
Mariel.la Agudo Gangolells

L’estudi va realitzar diversos Plans Directors i Plans Estratègics de Recursos Físics per al grup Mútua de Terrassa, els anys 1991, 2002 i 2007.

Aquests Plans Directors defineixen les fases estratègiques d’actuació per al futur creixement i desenvolupament del complex de l’Hospital Mútua de Terrassa, a partir de les noves necessitats definides per l’hospital, i del model assistencial que aquestes representen. Es proporcionen les eines necessàries per facilitar la presa de decisions que permetin iniciar aquest procés de transformació, vital per mantenir l’Hospital al capdavant del panorama sanitari actual i futur. El conjunt de superfícies és de 27.000 m2.

Fruit de les reordenacions proposades en aquests Plans, es va redactar un projecte bàsic de reforma global de l’Hospital el 2008, que s’ha desenvolupat en diferents projectes de reforma que es van executant per fases durant els anys següents. La intervenció a l’edifici C (torre hospital) afecta especialment les plantes següents:

Soterrani 1 on s’amplia substancialment el servei d’Urgències Infantils; planta primera on es realitzen 3 quiròfans nous i la corresponent reanimació; planta segona on es reforma i amplia el Bloc Obstètric; planta quarta que es destina totalment a la Unitat de Crítics (20 llits); i planta cinquena a la de Cures Intensives (20 llits).

El projecte bàsic també contempla un nou forjat intermedi al túnel del carrer Castell actual que connectarà els edificis C i el de consultes externes per a ús de pacients a nivell de planta soterrani 2, totalment segregat de l’ús logístic que es produeix a la planta actual de soterrani 3.