CASA SOLO arquitectos

Reforma i ampliació Hospital Comarcal de Laredo

Laredo, Cantabria, España

Localització

Laredo, Cantabria, España

Promotor

Servicio Cántabro de Salud

Estat

En construcció

Superfície

5.860 m²

Autors

Bernat M. Gato Blanco
Roger Pernas Vallès

Equip

Patricia Lafuente Carrasco
Mario Ramírez
Jesús Subirana
Maria José Escuder
Mariel.la Agudo Gangolells

El projecte de reforma i ampliació de l’Hospital Comarcal de Laredo, guanyat en licitació pública, es centra en la construcció de dues noves plantes sobre el servei d’urgències existent (Fase 1) i la reforma de part de l’edifici existent (Fase 2). Una de les premisses de la proposta és el manteniment de l’activitat assistencial durant el procés de construcció i reforma, i per això la necessitat d’establir dues fases dexecució.

La segona planta de l’ampliació allotja els nous serveis de quiròfans i l’esterilització. L’ampliació de la primera planta es reserva a una futura construcció de consultes externes. La reforma parcial de la segona planta de l’edifici existent correspon als serveis d’obstetrícia i URCE.

La nova volumetria és un prisma de color blanc similar en quant a materialitat al de les urgències actuals, donant continuïtat a la imatge de tot el conjunt de l’edifici existent. S’incorporen alguns elements nous, com l’ordre les finestres i la utilització d’algunes malles i parts vegetals, per introduir detalls de distinció. Amb això es pretén que el nou bloc sigui distingible i que estigui dotat d’una certa autonomia, alhora que sigui reconeixible dins del conjunt del Centre Hospitalari.

Hem comptat amb la col·laboració de MMIT Arquitectura, Manuel Díaz Pardo (direcció d’execució) i amb els enginyers César Jayo i José Manuel Fernández Arrufat.