CASA SOLO arquitectos

Reforma y ampliació Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Galicia, España

Localització

Galicia, España

Promotor

Servizio Galego de Saúde (Xunta de Galizia)

Estat

Construït 2016

Superfície

26.646 m²

Autors

Francesc Pernas Galí
Bernat M. Gato Blanco
Cristina Fernández

Equip

Roger Pernas Vallès
Maria José Escuder
Patricia Lafuente
Mario Ramírez

El projecte correspon a la Fase 2 del Pla Director, que inclou la reforma i ampliació de les primeres cinc plantes de l’edifici central, construït als anys 70.

L’abast del projecte abasta plantes parcialment ocupades per activitats hospitalàries, per la qual cosa va requerir una execució per fases i va interferir mínimament amb l’activitat del centre.

Pel que fa als criteris arquitectònics, es va optar per mantenir la imatge d’edifici on preval el mur sobre la va, adequant la pell a les tecnologies actuals de tancaments (façana ventilada i fusteries amb millors tancaments i aïllaments tèrmics).

També es van recuperar els patis originals de l’edifici, eliminant cossos afegits al llarg dels anys.

El nou bloc quirúrgic disposa de 18 quiròfans realitzats amb revestiments interiors de Krion.