CASA SOLO arquitectos

Hospital Comarcal del Pallars

Tremp, Lleida, España

Localització

Tremp, Lleida, España

Promotor

Institut Català de la Salut

Estat

Contruït 1994

Superfície

7.600 m²

Autors

Francesc Pernas Galí
Joaquim Solé Mir
Roger Pernas Vallès
Bernat M. Gato Blanco

Equip

L’Hospital Comarcal del Pallars, amb 64 llits, substitueix les funcions assistencials d’un centre ja existent destinat a l’atenció de malalts crònics i de residència geriàtrica. El nou edifici ocupa un solar destinat als horts de l’antic hospital. Es manté una certa divisió entre els espais urbanitzats i les zones enjardinades, amb l’edifici com a separació, tal com passava amb l’hospital primigeni.

La segona idea fonamental va ser aconseguir que les unitats d’hospitalització disposessin de bones vistes cap al paisatge de muntanya, una orientació correcta i un contacte directe amb l’exterior.

El tercer aspecte és definit per la voluntat d’adaptació a la forta inclinació del carrer. Es va aprofitar aquest pronunciat pendent per donar accessos a diferents nivells mitjançant la creació de petites places i contribuir, així, a la jerarquització de les circulacions interiors de l’hospital.

L’Hospital compta amb un heliport a la coberta per atendre urgències derivades dels esports populars d’hivern a la zona.

L’any 2021 CASA SOLO va redactar el projecte de reforma de l’Hospital, que afectarà les Consultes Externes, Instal·lacions, Unitat d’Hospitalització i Bloc Quirúrgic; mantenint en tot cas la imatge i les característiques del projecte original.