CASA SOLO arquitectos

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

Vilafranca del Penedès, Barcelona, España

Localització

Vilafranca del Penedès, Barcelona, España

Promotor

Consorci Sanitari Alt Penedès – Garraf

Estat

Construït

Superfície

22.385 m²

Autors

Francesc Pernas Galí
Roger Pernas Vallès
Bernat M. Gato Blanco

Equip

Núria Soler
Maria José Escuder
Patricia Lafuente
Mario Ramírez
Miriam Queralt Ara
Mariel.la Agudo Gangolells

L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès es va construir el 1994 i des de llavors ha patit diverses ampliacions i reformes.

La gran dimensió del solar amb un coeficient baix d’edificabilitat va propiciar una solució horitzontal.

L´edifici s´estructura mitjançant una espina de comunicacions generals. A un costat hi ha les habitacions, amb un sistema de patis que les ordena i permet dotar d’espais a l’aire lliure els pacients. La majoria d’habitacions tenen vistes directes als camps de vinyes limítrofs.

A l’altra banda hi ha els serveis, amb una disposició en forma de pinta que organitza les circulacions, el traçat de les instal·lacions i els creixements que s’han fet amb les intervencions posteriors.

A partir de l’any 2005 s’han fet diversos projectes d’ampliació i reforma. El model d’hospital, projectat per Casa Consultors i Arquitectes als anys 80, ha permès fer aquestes obres de manera senzilla sense afectar l’activitat assistencial.

La primera ampliació es va construir el 2007 i comprèn una extensió de les Consultes Externes i la incorporació del servei de l’Hospital de Dia Mèdic. El creixement de l’edifici es produeix principalment a partir de la façana sud-oest.

A aquesta primera ampliació en va seguir una altra executada el 2009 per al nou edifici de laboratoris comarcals (CLI).

La tercera actuació realitzada va ser la reforma i ampliació de les Urgències, el Bloc Obstètric i el nou servei d’UCSI i la seva construcció va finalitzar el 2012.

Actualment CASA SOLO Arquitectos està desenvolupant el projecte de la nova ampliació, que allotjarà el nou servei de Diàlisi i la nova àrea de Formació i Investigació.