CASA SOLO arquitectos

Concurs nou Hospital Materno-Infantil a Tongzhou

Tongzhou, China

Localització

Tongzhou, China

Promotor

Diagonal China

Estat

Concurs 2012

Superfície

140.000 m²

Autors

Francesc Pernas Galí
Bernat M. Gato Blanco
Roger Pernas Vallès

Equip

Juan Pablo Porta
Patricia Lafuente Carrasco
Mario Ramírez
Maria José Escuder

El concurs del nou Hospital Materno-Infantil a Tongzhou inclou l’ordenació del conjunt amb altres edificis annexos destinats a altres serveis sanitaris de la comunitat.

L’hospital, situat a un solar d’unes 80 hectàrees, té una capacitat total de 800 llits.

Un eix longitudinal uneix els diversos edificis, orientats sempre al sud, que es formalitza com un pont sobre el carrer que travessa la parcel·la.