CASA SOLO arquitectos

Concurs nou edifici d’investigació VHIR

Barcelona, España

Localització

Barcelona, España

Promotor

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)

Estat

Finalistes concurs 2017

Superfície

25.170 m²

Autors

Pepe Llinàs
Bernat M. Gato Blanco
Roger Pernas Vallès

Equip

Patricia Lafuente Carrasco
Mario Ramírez Vázquez
Jesús Subirana
Maria José Escuder
Mariel.la Agudo Gangolells

El concurs del nou centre de recerca comptava amb dos nivells de participació: per una banda la proposta per al nou edifici del VHIR i per altra banda la reordenació del conjunt edificat i dels jardins del Campus Vall Hebron.

Pel que fa al conjunt del recinte del Campus de l’hospital, la proposta prima la integritat del parc i els seus atributs naturals, actualment representats per la gran massa d’arbres existent, recuperant i respectant la topografia original.

Altres consideracions que es tenen en compte són la mínima ocupació del sòl, ocupant aquell terra ja construït, preservar l’espai natural i conservar al màxim els arbres existents.

Pel que fa al plantejament del nou edifici de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), la proposta es basa en la reconstrucció de la «topografia original», situant una construcció de tres plantes a la qual s’incorporen uns patis oberts formalitzats més com a elements geogràfics que constructius.

El programa s estructura en tres parts relacionades amb els tres tipus d’edificació marcats per la secció: aparcament i quiròfans, laboratoris i àrees docents, de descans i de relació.

D’aquestes tres parts, la singularitat formal es reserva a aquella que emergeix i es troba per sobre de la cota de la nova topografia, optant per una solució ortogonal, acompanyada de la voluntat mínima d’ocupació del terreny natural.