ESP | CAT | ENG |

Hospital Esperit Sant

 Localització: Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Espanya Finalització: 2007 Superfície: 38.681 m2

El projecte d’aquest nou hospital es caracteritza per un ús racional del solar disponible sense afectar l’activitat de l’antic hospital durant les obres, una organització funcional, estructuració de les circulacions i separació de les activitats ambulatòries respecte a les internes. L’hospital disposa d’una capacitat de 200 llits i de 390 places d’aparcament. Per disminuir el impacte del volum sobre l’entorn, es fracciona en tres peces diferenciades que responen a les funcions bàsiques d’aquest: serveis centrals i generals, hospitalització, i activitat ambulatòria. L’àrea triangular que es crea entre els dos blocs és un espai públic cobert, on es troba l’accés a l’hospital. Les circulacions es desdoblen, separant la del públic general de la de pacients interns i personal. El nou edifici queda comunicat amb els pavellons que conformen l’hospital antic, mitjançant un túnel de connexió soterrat de tres plantes d’alçada.

 

4644415325_aee8bfe17a_o

IMG_3012

IMG_2948~

By :
Comments : Off