ESP | CAT | ENG |

Reforma i Ampliació de l’Hospital de Laredo (Cantàbria)

(Bloc Quirúrgic, Bloc Obstètric, Esterilització i URCE)

Emplaçament: Laredo, Cantàbria, Espanya
Data: 2017 – actualitat
Superfície: 5.861m²
Promotor: Servicio Cántabro de Salud
Abast: Avantprojecte, Projecte Bàsic i d’Execució i Direcció d’obres
Estat: Projecto
Tipologia: Reforma/Amplicació

La nostra proposta de reforma i ampliació per a l’Hospital de Laredo respon de manera escrupolosa amb les sol•licituds i demandes de les bases del concurs, especialment en la implantació del programa funcional.

La proposta es centra en la construcció de dues noves plantes sobre el servei d’urgències existent. Aquesta ampliació està perfectament connectada amb les circulacions existents en l’edifici actual, intentant mantenir al màxim els seus circuits.

L’ampliació de la primera planta està reservada a una futura construcció de consultes externes. La segona planta és la que conté els serveis d’obstetrícia / parts, ORCI, esterilització i nous quiròfans. La part dels serveis de quiròfans i esterilització és la s’ubica a l’ampliació, mentre que els serveis d’obstetrícia i ORCI es reformen sobre parts existents del propi edifici.

Una de les premisses de la proposta és el manteniment de l’activitat assistencial durant el procés de construcció i reforma. Com que no és possible el seu trasllat a altres centres, l’atenció permanent als pacients en aquests serveis ha d’assegurar a través d’una proposta d’actuació en fases successives, que a més s’ajusten a les prioritats assistencials establertes en el pla funcional base d’aquesta proposta.

A causa de l’enorme complexitat d’aquesta actuació (tots els serveis creixen i l’activitat de relacions entre ells és enorme), cal plantejar la relació i consecució entre aquestes fases.

A nivell volumètric, la proposta proposa un prisma de color blanc i similar pel que fa a materialitat al de les urgències actuals, donant continuïtat a la imatge de tot el conjunt de l’edifici existent. Es tracta d’un nou volum clar, alineat amb el límit construïble resultant de l’aplicació de les normes urbanístiques.

No obstant això, s’introdueixen alguns elements, com l’ordre les finestres i la utilització d’algunes malles i parts vegetals, per introduir detalls de distinció. Amb això es pretén que el nou bloc sigui distingible, que estigui dotat d’una certa autonomia, alhora que sigui reconeixible dins el conjunt del Centre Hospitalari.

Dos elements ressalten dins d’aquesta volumetria. El primer és el gran finestral a les zones d’espera (tant en les futures consultes com en els quiròfans), que proporciona un element distintiu a la façana. D’altra banda, apareixen dues noves escales d’evacuació, obertes i exteriors, que es protegeixen amb una malla vegetal.

reforma-ampliacion-hospital-laredo-01
reforma-ampliacion-hospital-laredo-02
concurso-reforma-ampliacion-hospital-laredo-00
concurso-reforma-ampliacion-hospital-laredo-01

Comments : Off