ESP | CAT | ENG |

Concurs per a la Radiologia Graz

 

 Emplaçament: Graz, Àustria
Data: 2017
Superfície: 4.073 m²
Col•laborador: Gina Barcelona
Promotor: LKH-Univ. Klinikum Graz
Estat: Concurs
Tipologia: Reforma/Amplicació, Hospital

El projecte neix de la reflexió sobre dues qüestions fonamentals:

- La solució dels problemes d’implantació d’un edifici de certa dimensió i la seva adaptació a la parcel•la que completa el conjunt hospitalari del LKH de Graz.

- La gestió de les condicions funcionals i tècniques d’una instal•lació hospitalària moderna dedicada a la radiologia.

Fer coincidir la qüestió urbana amb la solució funcional és fonamental per a resoldre un edifici que ha de trobar la imatge i l’escala adequada, capaç d’interpretar les condicions formals del seu entorn.

La situació de la parcel•la a la zona nord-est del conjunt hospitalari LKH fa que el nou edifici es presenti amb la voluntat d’actuar com a principi-final d’un lloc situat al límit del recinte i la seva connexió amb el paisatge natural.

Entendre l’entorn és l’objectiu d’un edifici que vol identificar-se amb el lloc abans que presentar-se com un objecte autònom. D’aquesta manera ha de resoldre dues qüestions diferents en el mateix marc:

- D’una banda, completar el recinte hospitalari i la seva relació amb els edificis veïns situats a l’est i amb les construccions que formalitzen el carrer A al nord.

- Però també ha de dialogar amb la zona verda externa i les petites edificacions domèstiques i tenir en compte l’orientació al sud-oest i les vistes llunyanes a la ciutat de Graz.

Tot i la dualitat programàtica (Radiologia / Ciclotrón) i les diferents fases d’execució, es planteja un edifici unitari capaç de trobar l’equilibri volumètric entre les diferents dimensions dels edificis veïns.

L’arquitectura, intermediària entre el concepte funcional i el context urbà, fa que proposem un edifici amb una imatge potent i delicada alhora.

La seva dimensió i la possibilitat de repetició d’elements constructius industrialitzats permet la utilització de panells metàl•lics o finestres puntuals que garanteixin el tancament, el confort climàtic i la intimitat de les façanes nord-est i sud.

A les façanes al sud i l’oest la solució dels tancaments envidrats utilitza una nova generació de vidres serigrafiats de protecció solar passiva, permeten un major control solar amb la transparència suficient per garantir la connexió entre l’interior de les sales d’espera i l’exterior arbrat i les vistes llunyanes de Graz.

radiologia-graz-01 radiologia-graz-02 radiologia-graz-03

Comments : Off