ESP | CAT | ENG |

Concurs per al Nou Hospital de Cesena (Itàlia)

 

Emplaçament: Cesena
Data: 2019
Superfície: 74.679m2
Proposta arquitectònica i gràfica: CASA SOLO Arquitectos, Rafael de La-Hoz
UTE: TECHNITAL S.P.A. – CASA SOLO ARQUITECTOS SLP – open project s.r.l. – IENCON scarl – PEGI ENGINEERING SL – AVA ARQUITECTURA TECNICA Y GESTION SL – PRO.GE.IN. S.R.L. – PROGETTAZIONI GENERALI INTEGRATE – MADA ENGINEERING – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – SOCIETA A RESPONSABILITA’ LIMITATA – Stancanelli Russo Associati – AKKAD SOCIETA’ DI INGEGNERIA S.R.L.
Promotor: Azienda U.S.L. della Romagna

Casa-solo-concurso-hospital-cesena-italia-3

L’estratègia de la nostra proposta per al nou hospital de Cesena té dos objectius: reduir l’escala dels nous edificis al mínim per establir una millor relació amb els edificis veïns i establir un fort vincle entre el paisatge i morfologia d’Emilia Romagna i la nova construcció. Per minimitzar l’impacte del nou edifici, es va triar un esquema d’hospital horitzontal, en forma de pavellons paral·lels connectats per un street central, que ordena la circulació interna de l’hospital. Prenent com a referència el paisatge únic de turons que esquitxen la plana, es proposa una solució de cobertes verdes que generen una topografia elevada. A més de la integració en el paisatge, les cobertes verdes ajuden a reduir l’efecte de “illa de calor” i constitueixen una àrea accessible i segura per a l’ús dels pacients i els seus familiars. IMPLANTACIÓ, ESPAIS EXTERNS I ACCESSIBILITAT La proposta per al nou Hospital de Cesena té com a objectiu proporcionar una resposta a les necessitats de salut actuals respectant el medi ambient; Es busca en l’essència de l’lloc la idea generadora i estructural del projecte. Per aquesta raó, el primer input va ser la de mimetitzar i integrar l’edifici en l’entorn, garantint al seu torn l’òptima accessibilitat al solar. ORGANITZACIÓ GENERAL La proposta funcional es basa en una espina central de circulació general, l’anomenarem “Street”; Un important eix E-O d’alta qualitat espaial. Al Street s’uneixen com dits les diferents bandes verdes que emergeixen de la terra i sota de les quals es troba l’Hospital. Aquest esquema facilita la zonificació funcional de l’Hospital en les seves macro-àrees: Hospitalització, i Diagnòstic i Tractament (amb Logística i Serveis Generals) situats respectivament a l’àrea per sobre i per sota de l’eix. L’accés principal a l’edifici es realitza des de l’àrea est del solar, en un gran atri que té la funció de frontissa des de la qual es ramifiquen les dues circulacions públiques diferenciades. Directament connectats al hall es troben els espais de recepció, administració i formació. Al nord de l’Street es troba l’àrea d’hospitalització ordinària i maternoinfantil. Aquestes àrees gaudeixen de la part nord del terreny, reservada per a la natura, i estan protegides del soroll causat pel trànsit i que prové de l’aparcament. Al sud de l’Street es troba l’àrea d’assistència tècnica (diagnòstic i teràpia) de l’hospital, composta per diferents bandes unides entre elles; a l’àrea nord, per la circulació interna i reservada (paral·lela a l’Street central) i, a l’àrea sud, per la circulació pública que cus totes les bandes. Les diferents bandes creen entre elles un sistema de patis verds. Aquests últims són una font de llum natural i visuals de qualitat per a tots nivells de l’edifici. Casa-solo-concurso-hospital-cesena-italia-1 Casa-solo-concurso-hospital-cesena-italia Casa-solo-concurso-hospital-cesena-italia-2

 

Comments : Off
About the Author