ESP | CAT | ENG |

Hospital Torrecárdenas a Almeria

Emplaçament: Almeria Data: 2018 Superfície: 8.944m² Col·laborador: Modulor SCAP Promotor: Hospital Torrecárdenas. Plataforma provincial de logística integral d’Almeria

L’ampliació de l’Hospital de Torrecárdenas es proposa com un nou bloc dins de la parcel•la de l’hospital, en el seu àmbit nord-oest.

Es tracta d’un nou volum clar, alineat amb la façana oest del nou hospital maternoinfantil. Amb això es pretén donar una continuïtat volumètrica i ordre i que el nou bloc sigui distingible, que estigui dotat d’una certa autonomia, alhora que reconeixible dins el conjunt del centre actual.

La seva ubicació a la part nord del complex i amb edificis més alts a la zona sud i est fa que sigui una parcel•la mica ombrívola a excepció de la seva façana oest, en la qual situem els espais més públics i sales d’espera. Aquesta façana oest és la més sensible a la protecció solar i és per això que se li ha donat un caràcter molt especial que és el que li dóna un caràcter de distinció arquitectònica respecte a la resta d’edificis del conjunt hospitalari.

A la zona Nord un gran vestíbul connectat entre els nivells -3 i -1 connecta els dos accessos, el de la plaça de la zona Oest del nivell -3 i el de la zona Est que connecta exteriorment amb el vestíbul principal del nou edifici matern -infantil i amb el carrer al Nord de la parcel•la. Per potenciar aquesta permeabilitat d’aquest vestíbul i donar-li un caràcter arquitectònic potent se situen unes escales mecàniques i un doble espai il•luminat per un gran claraboia situat al costat de l’accés Est de planta -1.

Una de les apostes d’aquesta volumetria és que el nou bloc sigui el més baix possible, de tan sols tres altures sobre el carrer i la urbanització de la parcel•la. D’aquesta manera, s’aconsegueix una millor integració dins el conjunt construït l’hospital existent, sense competir en alçada amb els altres volums de l’Hospital i donant-li una escala més humana.

hospital-torrecardenas-almeria-01
hospital-torrecardenas-almeria-02
hospital-torrecardenas-almeria-03

Comments : Off