ESP | CAT | ENG |

Concurs per Casablanca

 

 Emplaçament: Casablanca, Marroc
Data: 2016
Superfície: 7.717 m²
Col·laboradors: L35, Agence Traces (arquitecte local), JG (enginyeria) i Spacecoop (paisatgista)
Promotor: Groupe Best Health
Estat: Concurs
Tipologia: Obra nova, Hospital

La proposta arquitectònica respon a un model clínic del futur. Aquestes noves clíniques estan apostant pel desenvolupament d’una organització centrada en el benestar dels pacients, les seves famílies i els cuidadors. Una medicina humana, personalitzada, escoltant als seus pacients i capaç d’entendre les seves expectatives. Un medicament en constant desenvolupament i explorant oportunitats de millora, d’acord amb les necessitats reals dels seus pacients.

La proposta arquitectònica d’aquest edifici està en harmonia amb la visió de desenvolupament de la clínica d’acord amb els principis següents:

1. Desenvolupar assistència clínica específica, activitats de formació i recerca dins de la clínica.

2. Assegureu-vos un nivell de qualitat de lliurament del servei. La futura organització ha de respondre a necessitats i demandes de salut previsibles, en un marc d’excel•lència professional, d’acord amb les necessitats reals dels seus pacients.

El nostre objectiu és una definició clara del model de suport requerit. La gestió del pacient ha de ser ràpida, àgil, eficient i flexible. Ha de ser capaç d’identificar i oferir respostes adequades d’acord amb els nous procediments sanitaris. Els principals criteris són:

1. Excedeix el concepte clàssic d’una organització centrada exclusivament en l’hospitalització i les necessitats de desenvolupament dels serveis clínics. Anticipa una organització amb una visió proactiva, capaç de percebre i entendre els canvis i els seus efectes en el futur. Presentem aquest concepte en la proposta presentada i intervé clarament en l’arquitectura i el dimensionament dels serveis.

2. Centrar-se en la recerca de la qualitat, incorporant noves tecnologies al projecte. Tots aquests requisits tenen una influència directa sobre el model espacial (i la dimensió dels serveis).

Tots els punts esmentats anteriorment condueixen a una definició preliminar del model arquitectònic al qual el projecte ha de respondre.

Aquest projecte, en el seu disseny, adopta les solucions més adequades per garantir l’accessibilitat als pacients i les seves famílies, tot garantint la seva seguretat i confort. Totes les solucions seleccionades són solucions respectuoses amb el medi ambient. El disseny de nous serveis, amb la creació d’estructures més humanes, sensibles necessitats i expectatives dels usuaris i famílies, i que promouen el desenvolupament d’activitats de manera agradable, segura i còmoda.

1. L’establiment d’estructures flexibles permetrà la modularitat dels espais a futures necessitats funcionals.

2. L’ús òptim de les estructures arquitectòniques permetrà el desenvolupament d’espais homogenis i la reagrupació d’activitats en la mateixa tipologia d’estructura. Aquest és un dels punts clau de la sostenibilitat econòmica de l’operació, ja que hem de treure el màxim profit dels recursos disponibles.

3. Un edifici fàcilment identificable pels usuaris, que ofereix una fàcil i còmoda accessibilitat als equips.

casablanca-01 casablanca-02 casablanca-03

Comments : Off