ESP | CAT | ENG |

Ampliació i reforma de l’antic Hospital Militar – Manuela Solís Claràs

Emplaçament: Quart de Poblet – Mislata
Data: 2018 – en curs
Superfície construïda: 23.000m²
Col•laborador: Albert Vitaller Arquitectura SLPU
Promotor: Conselleria de Salut Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana
Abast: Avantprojecte, Projecte Bàsic i d’Execució i Direcció d’obres
Estat: Projecte
Typología: Reforma/Ampliaciò, Hospital/Socìo-sanitari

L’objecte del projecte és l’ampliació i reforma de l’Hospital Militar-Manuela Solís com a hospital de crònics, llarga estada i salut mental, a Quart de Poblet-Mislata, en dues fases.

L’edifici existent correspon a una tipologia típica d’hospital pavellonari, on cadascuna de les diferents unitats funcionals o serveis es disposava en un pavelló o edifici diferent, estant tots ells comunicats per les circulacions generals.

La proposta pretén recuperar l’ús intern de les circulacions i edificacions del recinte, cosa que té tota la lògica en estar tot aquest ocupat amb activitat. D’aquesta manera, el centre de gravetat de l’activitat assistencial ja no bascularà sobre les edificacions que estan actualment en funcionament, sinó sobre tot el conjunt.

La proposta respecta al màxim la configuració de l’edifici existent, així com la seva qualitat estètica en les façanes i altres elements.

Les noves intervencions que suposen elements arquitectònics nous són les següents:

- Nous nuclis de comunicació.

- Nova planta als passadissos generals de comunicació entre els pavellons, en el nivell 1, per facilitar les connexions, el trasllat de pacients i els moviments del personal.

- Nou edifici logístic amb noves façanes amb un nou llenguatge que identifiqui clarament l’ampliació, i que estigui d’acord amb les ampliacions de nuclis anteriorment descrites.

Un punt molt important en la nostra proposta consisteix en la recuperació dels patis entre edificis per al seu aprofitament pels pacients, els visitants i el personal.

El tractament i arribada de la llum natural als diversos serveis, i sobretot a aquells espais de relació entre els pacients i el personal sanitari que els atén és un element molt important en una tipologia d’edifici com el que s’ha proposat. Això s’aconsegueix mitjançant aquest sistema de patis, perfectament encaixat en la malla estructural. Aquests patis tenen unes dimensions prou àmplies per ser utilitzats, no només com pous de llum sinó també com a àrees d’ús exterior per al personal o els pacients.

ampliacion-reforma-manuela-solis-claras-02
reforma-ampliacion-hospital-mislata-00
ampliacion-reforma-manuela-solis-claras-01

Comments : Off