ESP | CAT | ENG |

Ampliació de l’hospital de Sierrallana

Emplaçament: Cantàbria, Espanya
Data: 2017
Superfície: 5.700 m2
Col·laborador: MMiT Arquitectes
Promotor: Servicio Cántabro de Salud (SCS)
Estat: En construccìo
Tipologia: Reforma/Amplicació, Hospital

Proposta per l’ampliació de l’hospital de Sierrallana, mitjançant un nou bloc de consultes externes dins de la parcel·la de l’hospital, a la part nord-est.

Es tracta d’un nou volum que s’adequa parcialment la línia arquitectònica de l’hospital existent, especialment pel que fa a la seva geometria i acabats, però també desitja mostrar-se com volum singular introduint nous elements que doten de riquesa compositiva el conjunt.

El nou bloc consta de 4 nivells. La planta soterrani compta amb consultes a la meitat de la seva superfície i locals logístics a la resta. A la planta baixa es situa l’accés principal, consultes i sales d’exploració, juntament amb el servei de rehabilitació, en la seva part posterior. Els dos nivells superiors segueixen albergant consultes i sales d’altres especialitats.

La gran aposta d’aquesta volumetria és reduir al màxim l’alçada del nou bloc, de tan sols tres plantes per aconseguir una millor integració dins el conjunt existent.

La transició entre el nou bloc i l’hospital es configura mitjançant un pati interior amb espècies vegetals que permetran als pacients i al personal gaudir de vistes i il·luminació natural.

concurso-ampliacion-hospital-sierrallana-06

concurso-ampliacion-hospital-sierrallana-02

concurso-ampliacion-hospital-sierrallana-03

concurso-ampliacion-hospital-sierrallana-04

Comments : Off